Tampereelle keskuspuhdistamo

Sulkavuoreen rakentuva keskuspuhdistamo on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi

Kuuden pirkanmaalaisen kunnan yhteistyönä Tampereen Sulkavuoreen rakennetaan valtaisa jätevedenpuhdistamo.

Rakennustyöt alkoivat vuonna 2018. Puhdistamo otetaan käyttöön 2025.

Sulkavuoren kallion sisään rakentuva moderni jätevedenpuhdistamo on valtava urakka, jossa mukana ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Hankkeen työllistämisvaikutuksen kerrotaan olevan peräti 2350 henkilötyövuotta ja rahoitustarpeen peräti 318 miljoonaa euroa. Tavoitteena on pienentää Pyhäjärven ja sen alapuolisten vesistöjen kuormitusta, vaikka käsiteltävää jätevettä on enemmän.

– Uudet käsittelyprosessit mahdollistavat tehokkaamman vedenpuhdistuksen. Uudessa puhdistamossa on järjestelmä, joka poistaa typpeä ja sen määrä puhdistetussa vedessä vähenee olennaisesti. Myös fosforin poisto tehostuu uuden käsittelyvaiheen myötä. Veden bakteerien ja virusten nykyisinkin vähäinen vaikutus loppuu kokonaan, kun ultraviolettivalolla säteilyttämällä mikrobit tehdään toimintakyvyttömäksi, luettelee uuden puhdistamon ominaisuuksia Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Koska puhdistamoa ollaan rakentamassa kallion sisään, liittyy projektiin suuri määrä louhintatyötä. Louhintatyön lievevaikutuksia ovat muun muassa räjäytystyöt, jotka lienevät lähialueille ainakin tässä vaiheessa kuuluvimmat vaikutukset. Keskuspuhdistamo-hankkeessa asia on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioitu esimerkiksi siten, että Vihilahden ja Sulkavuoren lähialueen asiakkaat voivat tilata tekstiviesti-ilmoituksen räjäytystöistä.

– Projektin mittasuhteet ovat valtavat ja rakentamisessa useita eri vaiheita. Sulkavuoressa on tähän mennessä ammuttu tähän mennessä jo yli tuhat räjäytystä. Näistä on tiedotettu ihmisiä tekstiviestein. Pidämme tämän lisäksi kotisivuillamme yllä ympäristövaikutusten seurantaa, jota kaikki pääsevät halutessaan seuraamaan. Jokaisen urakan kohdalla pidämme vähintään yhden yleisötilaisuuden, jotta saamme hankkeellemme kasvot. Haitoista olemme käsittääksemme hyvän yleisen hyväksynnän ihmisiltä ja kun puhdistamo otetaan käyttöön, huomataan, ettei hajuhaitatkaan ole todellisia, toteaa Heinonen.

Prosessi keskuspuhdistamon eteen on ollut pitkäjänteinen, sillä ensimmäinen alustava selvitys puhdistamon sijoituspaikaksi valmistui vuonna 1997. Sulkavuoreen valmistuvan puhdistamon yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyi lopulta vuonna 2015. Tampereen kaksi jätevedenpuhdistamoa ja Lempäälän jätevedenpuhdistamo voidaan ottaa pois käytöstä, kun Keskuspuhdistamo otetaan käyttöön 2025.

Kangasalan vedet menneet ennenkin Tampereelle

Tampereelle ennenkin jätevetensä johtanut Kangasala on yksi osakaskunta muiden joukossa. Tähän saakka Kangasalan jätevedet ovat menneet Viinikanlahden jätevedenpuhdistamoon. Vaikkei jäteveden kulkusuunta kaupungin näkökulmasta merkittävästi muutu, pitää Kangasalan Veden toimitusjohtaja Antti Kytövaara uuden puhdistamon valmistumista merkittävänä askeleena vesihuollon näkökulmasta.

– Investointina Keskuspuhdistamo on Pirkanmaan isoin ympäristöinvestointi koskaan. Siinäkin mielessä mukanaolo on merkittävää, että kaksi viidesosaa koko Kangasalan Veden käyttötalouden menoista koostuu jätevesien käsittelykustannuksista. Uuden puhdistamon myötä jäteveden käsittely tapahtuu kestävämmin ja ympäristöystävällisemmin kallion suojissa, kertoo Kangasalan Veden toimitusjohtaja Antti Kytövaara.