Pilvipalvelut

Pilvipalvelut tarkentavat vesihuollon suunnittelua ja vähentää katkoksia

Kuluvan vuoden syksyllä Kangasalan Veden jätevedenpumppaamoilla suoritettiin valvontakierros, jonka tarkoitus oli luoda viisi vuotinen suunnitelma jätevesipumppaamoiden ylläpitoon ja huoltoon.

Samalla vanhat Excel-pohjaiset suunnitelmat vaihdettiin, pilvipalveluna toimivaan kokonaisuuteen.

Vesi ja pilvet eivät ole tavaton ilmiö, mutta Kangasalan Vedellä vuosi 2020 yhdisti nämä asiat ennennäkemättömällä tavalla. Vuonna 2017 käydyllä jäteveden pumppaamoiden valvontakierroksella luotu kolmevuotissuunnitelma tuli tiensä päähän ja samalla päädyttiin nykyaikaistamaan suunnitelmien valvonta ja ylläpito. Uusi suunnitelma on viisivuotinen. Lisäksi käyttöön otettava, Grunfosin ylläpitämä pilvipalvelu tulee ohjaamaan tekemistä vanhojen Excel-raporttien sijaan.

– Uusi suunnitelma on käyttäjäystävällisempi, sillä se on päivitettävissä ja muokattavissa jatkuvasti. Alueellamme on 82 eri jätevesipumppaamoa, joiden tiedot olivat ennen hajallaan. Nyt kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta. Lisäksi kaikki pumppaamoiden parissa työskentelevät pääsevät muokkaamaan tietoja, jotka tulevat kaikkien asianosaisten nähtäville reaaliajassa, valottaa uuden palvelun taustoja Kangasalan Veden käyttöpäällikkö Mauno Annala.

Suureen määrään pumppaamoja mahtuu paljon erilaisia laitteita ja komponentteja. Välimatkatkin huomioon ottaen aiemmin vikatilanteet vaativat käynnin paikalla, jotta voitiin todeta, mitä osia on vaihdettava. Nyt mahdollisen vikatilanteen sattuessa, pilvipalvelun avulla, tiedetään varmaksi, minkälaisia osia pumppaamoilla on. Lisäksi tiedossa on tulevat huolto ja saneeraustarpeet.

Ennen alueemme 82 eri pumppaan tiedot olivat ennen hajallaan.

– Pilvipalveluun on kartoitettu kaikki kalustokanta, mitä pumppaamoissa on ollut. Samalla on arvioitu laitteiston ikää ja elinkaarta. Olemme tarjonneet Kangasalan Vedelle työkalun, jolla voidaan budjetoida tulevia investointeja. Samalla olemme pystyneet arvioimaan teknistä käyttöikää, jotta tulevaisuudessa pystytään reagoimaan riskeihin paremmin ennakoivasti ja vältetään yllättävät ja isot kuluerät. Tämä taas näkyy suoraan Kangasalan Veden asiakkaille niin, että jätevesipumppaamot toimivat moitteettomasti sekä hinnankorotukset pysyvät maltillisina, kertoo palvelua ylläpitävän Grundfosin myynti-insinööri Petri Rohkimainen.

Kangasalan Vedellä ollaan samoilla linjoilla, kuitenkin muistuttaen, ettei järjestelmä ole täysin automaattinen eduistaan huolimatta.

– Meidän näkökulmasta työ helpottuu, koska näemme palvelun avulla, missä kunnossa pumppaamot. Näemme myös mihin kannattaa investoida ja kuinka paljon. Lähtökohta on kuitenkin, että ylihuolletaan ennemmin, kuin odotetaan pumppaamojen hajoamista. Ihminen ei kuitenkaan kokonaan häviä välistä vaan päätökset pitää tehdä itse, muistuttaa Mauno Annala.

Kangasalan Veden toiminta yleisesti ja vallitsevan pilvipalveluun siirtymisen kohdalla on ollut laadukasta.

– Kangasalan Vesi on tässä tapauksessa edelläkävijä. Olen tehnyt 25 vuotta yhteistyötä heidän kanssaan. Vaikka väki on luonnollisesti osin vaihtunut ja organisaatiokin osin muuttunut, on työ ollut pitkäjänteistä, Rohkimainen toteaa.