Mannakorven alueen saneeraus

Mannakorven alueen saneerauksessa on kyse urakoitsijan ja Kangasalan Veden saumattomasta yhteistyöstä

Mannakorven aluesaneeraus on vesilaitoksen, asukkaiden ja urakoitsijan yhteinen ponnistus

Kangasalan Mannakorven aluesaneeraus-urakassa saneerataan satoja metrejä vesi- ja viemäriputkia. Urakassa käytetään useita eri menetelmiä, joista näkyvimmässä putkia kaivetaan katurakenteiden ja talojen pihojen alta.

Kangasalan Vesi on yhdessä urakoitsijana toimivan Vision Infra Oy:n kanssa työskennellyt loppukesästä alkaen Mannakorven kaupunginosassa. Käynnissä on ollut mittava projekti, jossa vesi- ja viemäriputkea on molempia saneerattu yli kilometrin verran.

– Projektin erityispiirre on se, että käytössä on useita eri menetelmiä. Osa vanhoista putkista sujutetaan uudella putkilla vanhojen sisään ja osalla matkaa vanha putki kaivetaan pois ja korvataan uudella. Hanke on myös suunnittele ja toteuta -mallinen, joten meillä on urakoitsijana ollut jonkin verran valtaa päättää menetelmiä, millä hanketta toteutetaan, kertoo urakasta vastaavan Vision Infra Oy:n toimitusjohtaja Eetu Mustonen.

Hieman normaalista poiketen, Mannakorven alueella saneerausta on pitänyt tehdä myös talojen pihojen läpi. Asukkaiden tiedotus projektin etenemisestä on ensiarvoisen tärkeää.

– Asukkaiden kanssa projekti vaatii hyvää yhteistyötä. Asukkaita tiedotetaan aktiivisesti, jotta he ovat tietoisia siitä, missä vaiheessa urakkaa mennään, ja milloin esimerkiksi tulemme kunkin pihalle tekemään urakkaa.

Vaikka Vision Infra on ollut vastaavana Mannakorven aluesaneerauksessa, on projektissa kyse Kangasalan Veden ja urakoitsijan tiiviistä yhteistyöstä.

– Tällaisissa saneerauskohteissa, joissa saneerataan kymmeniä vuosia vanhoja putkia, lähtötiedot eivät välttämättä ole niin tarkat kuin nykypäivänä. Erilaisia yllätyksiä tulee vastaan esimerkiksi erilaisten vuotojen muodossa. Kangasalan Veden ansiosta olemme pystyneet tiedottamaan nopeasti asiakkaita mahdollisten vesikatkojen varalta, kuvailee Mustonen.

Nyt tehdyn saneerauksen avulla putkistolle tarjotaan merkittävä lisäaika, sillä Mustosen mukaan uusien putkien valmistajat antavat tuotteilleen elinikää 70 vuotta.