Lamminrahkan asuinalue

Lamminrahkaan valmistuva asuinalue kasvattaa Kangasalan asukasluvun uusille luvuille

– luonnon keskellä, Tampereen lähellä

Lamminrahka vie Kangasalan asukasluvun uusille luvuille ja asukkaat lähemmäksi Tamperetta

Tampere-Lahti -tien varrelle valmistuvan Lamminrahkan asuin- ja yritysalueen odotetaan nostavan Kangasalan asukasluvun 40000 asukkaaseen. Alue tuo myös Kangasalan vain 15 minuutin matkan päähän Tampereen keskustasta.

Elokuun lopulla avattu uusi eritasoliittymä Tampere-Lahti -valtatiellä on uusin ja näkyvin osoitus siitä, mihin suuntaan Kangasalaa kirjaimellisestikin ollaan rakentamassa. Nykyisin 32 000 asukkaan Kangasalasta on Lamminrahkaan valmistuvan kaupunginosan myötä kasvamassa 40 000 asukkaan kaupunki.

– Projekti on kaupungin kehityksen kannalta erittäin merkittävä ja Kangasalan historian suurin. Kyseessä on erittäin pitkäjänteinen projekti, jos mietitään, että ensimmäiset ajatukset alueesta heräsivät 2000-luvun alkupuolella ja tuon 8000 uuden asukkaan odotetaan asuvan Lamminrahkassa noin vuonna 2040, kertoo Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen.

Lamminrahkan sillan taidetta

Eritasoliittymä pohjoisesta

– Rakennuttajat ovat olleet alueesta innoistaan jo sijainnin vuoksi. Myös rakennustapa on kerännyt kiitosta, sillä Lamminrahkassa palvelut, viheralueet ja koulu, tullaan rakentamaan ensiksi, jolloin uusille asukkaille palvelut ovat käytössä heti alusta saakka, jatkaa Karppinen.

Uuden ja merkittävän alueen rakennuksessa merkittävässä roolissa on se, että alueelle rakennetaan kokonaan uusi infra. Tämä paketti sisältää vedet, sähköt ja esimerkiksi tietoliikenneyhteydet. Myös Tampereen alueen raitiovaunuliikenteeseen rakennetaan valmiuksia. Kangasalan Vesi on osaltaan rakentamassa alueen vesihuoltoa.

– Vesihuollon näkökulmasta rakentaminen on tehokasta, koska rakentaminen tulee olemaan tiivistä. Kynnysinvestoinnit ovat alkuun isoja, kun mennään maanrakentamisen näkökulmasta täysin rakentamattomalle ja puhtaalle alueelle, mutta alkuvaiheessa luomme rungon, jonka ympärille on helppoa rakentaa lisää, kuvailee Kangasalan Veden toimitusjohtaja Antti Kytövaara vesihuollon roolia rakennusprojektin alkuvaiheesta.

Vetovoimaa sijainnista ja luonnosta

Lamminrahkan asuinalue rakentuu merkittävien valtateiden 9 ja 12 solmukohtaan. Hyvät yhteydet eri suuntiin ja erilaiset asumismuodot keskustan kerrostaloista, englantilaistyyppisiin kaupunkipientaloihin ja luonnonläheisiin omakotitaloihin tekevät Lamminrahkasta monipuolisen ja helpon paikan asua.

– Lamminrahka on erityisesti heille, jotka haluavat helppoa elämää. Arki tulee olemaan sujuvaa. Esimerkiksi ensimmäiset omakotitontit sijoittuvat niin, että niiltä on enintään puolen kilometrin matka päiväkotiin ja kouluun. Kulku sujuu turvallisesti metsän läpi, ilman katujen ylityksiä. Myös luonto tulee asukkaiden lähelle, sillä suunnittelun ohjenuora on ollut, että asumismuodosta riippumatta kotiovelta luontoon on maksimissaan 50 metriä. Näiden lisäksi valtatieyhteydet tuovat erilaiset työpaikat lähelle, kuvailee Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen

Mossin puistokatu ja Rissonkadun liittyma pohjoisesta