Yhteistyöllä jatkuvuutta

Yhteistyöllä jatkuvuutta

Yhteistyöllä jatkuvuutta:
yhdessä mahdollistamme laadukkaan vedenjakelun myös tulevaisuudessa

Olemme valinneet vuoden 2023 Solina-lehteen kyselyssä esiin nousseisiin kysymyksiin perustuvia aiheita: Pureudumme pintaa syvemmälle veden hinnan muodostumiseen sekä siihen, miten alueemme vettä käsitellään. Lisäksi annamme ohjeita, mitä voi laittaa viemäriin ja mitä missään nimessä ei – eli kuinka minimoida viemäritukoksen riski. Tiedostamme myös, että vesihuollon ongelmatapauksissa tiedon kulkeminen asukkaille on ensiarvoisen tärkeää. Niinpä toivomme, että kaikki tarkistavat tärkeimpien puhelinnumeroidensa kuuluvan tekstiviestijärjestelmämme piiriin, sillä sitä kautta asukkaille ilmoitetaan niin akuutit kuin ennakkoon tiedetytkin häiriöt. Asukkaiden puhelinnumerot on kerätty automaattisesti yleisistä numerotietojärjestelmistä. Näin ollen esimerkiksi ei-julkisten tai toiseen osoitteeseen kirjattujen puhelinnumeroiden tapauksessa numero tulee käydä lisäämässä järjestelmään itse.

Sen lisäksi, että annamme lehdessä lisätietoja puhututtaneista aiheista, olemme halunneet nostaa esille myös muita ajankohtaisia asioita ja päivittää tilannetietoa niin uudisrakentamisen – puhumme tietenkin Lamminrahkasta – kuin alueen saneerauksienkin osalta. Lamminrahkan alueen rakentaminen on edennyt pitkälle, ja uuden, vastikään avatun koulun lisäksi asuntoja valmistuu entisestään lisää. Saneerausten osalta esimerkiksi Kangasalan Herttualan alueelle on saatu syksyllä uusia vesi- ja viemäriputkia palvelemaan alueen asukkaita jälleen useita vuosikymmeniä eteenpäin.

Kangasalan Veden kotisivulla, joka on paras ja kattavin alueen vesihuoltoon liittyvä tietolähde, pyrimme tarjoamaan jatkossa entistä kattavampaa ja selkeämpää tietoa vedestä sekä ajankohtaisista vesihuoltoon liittyvistä asioista. Sivultamme Materiaalipankki-osiosta löydät myös kaikki vanhat Solina-lehdet, verkkolehdet ja näköislehtiversiot.

Näkymiä tulevaan

Yleisesti saneeraustarve eli niin kutsuttu omaisuuden ylläpito ja veden hinnan nousu ovat tulevaisuudessa kasvussa. Paine ei koske ainoastaan Kangasalan Vesi -liikelaitosta vaan on koko vesihuoltoa valtakunnallisesti koskeva asia.

Saneerauksiin tarvittavat investoinnit lisääntyvät lähivuosina merkittävästi, jolloin rahoitustarve on luonnollisesti suurempi. Putkikantamme on siinä iässä, että uusimista tarvitaan paljon, ja tulevaisuudessa tarve ainoastaan kasvaa rakentamisen lisääntymisen myötä.

Lisäksi Sulkavuoren uusi, pian käyttöönotettava puhdistamo, joka on merkittävä ympäristöinvestointi Pirkanmaalla, tulee nostamaan taksoja. Myös yleinen inflaatio ja vesihuoltoalan materiaalien hintojen nousu tuovat omat lukunsa kokonaisuuteen.

Vaikka ilmassa on hintojen nousupainetta, on hyvä muistaa, että lopulta pystymme yhdessä turvaamaan toimivan, laadukkaan vesihuollon lisäeuroilla. Olemme Suomessa edelleen harvinaisen etuoikeutettuja veden ja sen laadun suhteen, hintojen pysytellessä kohtuullisella tasolla kaikesta huolimatta.

Jotta vesihuolto pystytään pitämään vähintään nykyisellä tasollaan myös jatkossa, se vaatii toimenpiteitä – meiltä kaikilta.

Kiitos vielä kerran kaikille kyselyyn vastanneille. Palaute on arvokasta kehittymisen kannalta. Mukavia lukuhetkiä vuoden 2023 Solinan parissa! Pidetään yhdessä hyvää huolta vesi- ja viemärijohtoverkostostamme!

Antti Kytövaara

toimitusjohtaja, Kangasalan Vesi -liikelaitos