Padotuskorkeus

Kiinteistön omistaja: Oletko huomioinut padotuskorkeuden ja pitänyt huolen asianmukaisista venttiileistä sekä pumpuista?

Vesihuolto on Suomessa korkeaa kansainvälistä tasoa. Vesilaitosten toimet eivät kuitenkaan yksin takaa järjestelmän toimivuutta, vaikka sen eteen tehdään vuosittain paljon töitä. Jotta hanavesi pysyisi raikkaan laadukkaana ja viemärit toimisivat, tulee kiinteistöjen saneerata omia vesi- ja viemärijohtojaan aika-ajoin ja huolehtia niiden asianmukaisuudesta.

Kodin viemäreihin kiinnitetään usein huomiota vasta, kun ne eivät vedä, kellari tulvii tai tonttiviemäri sortuu. Yli 50 vuotta vanhat, huonokuntoiset vesijohdot ja viemärit ovat kuin tikittävä aikapommi. Ajoissa ja oikein tehty saneeraus lisää vesihuollon toimintavarmuutta, jolloin riskit vesivahingoille ja kosteusvaurioille pienenevät.

Missä menee vastuurajat ongelmatilanteissa – kun pahin tapahtuu

Kun esimerkiksi kellari tulvii jätevedestä, kiinteistön omistaja miettii ensimmäisenä missä on ongelma. Vahinkojen tarkastelu on aina tapauskohtaista, niin syyn kuin korvausvastuunkin osalta. Eräs kiinteistönomistaja sai tuta tulvan keskellä kesää mökiltä kotiin palatessaan. Esimerkki on yksittäistapaus, jossa sattui isompi vahinko.

Tulimme mökiltä viikonloppuna kotiin, kun havaitsimme että kellarimme ui jätevedessä. Kellarimme oli edellisen omistajan toimesta remontoitu täysin asumiskäyttöön rakennusluvan alaisessa hankkeessa. Meille myytiin vimpan päälle ammattilaisten toimesta tehtynä kellariremontti, jota tarkastajakin kehui. Kellarissa piti olla muun muassa kaikki putket vaihdettuna vanhasta betonista muoviin. Lopputarkastus oli tehty ja kaikki hyväksytty, omistaja kertaa taustoja.

Kun jälkiselvitimme vastuita, Kangasalan Vesi tarkasti padotuskorkeuden, eikä se ollut määräysten mukainen. Koko padotuskorkeus oli tällä kohtaa terminä meille uusi. Koska padotuskorkeus oli virheellinen, ei vakuutusyhtiö eikä Kangasalan Vesi olleet korvausvelvollisia, hän jatkaa.

Kiinteistön ja vesihuoltolaitoksen vastuuraja on vesijohtoverkon osalta runkovesijohdossa. Jätevesi- ja hulevesiverkoston osalta taas vastuuraja on runkoviemärissä tai liitoskaivossa. Myös kellaritilojen padotusventtiili tai pumppaamo on kiinteistön vastuulla. Jos padotuskorkeuden alapuolisiin tiloihin tulvii viemärivesiä, tulvasta aiheutuneet vahingot ovat kiinteistön omalla vastuulla.

Huoleton asuminen kiinteistössä jo useamman vuoden verran ei ollut antanut omistajalle aihetta huoleen

Olimme asuneet talossa kuusi vuotta, jolloin myyjän vastuu oli jo mennyt. Juurisyy ongelmalle oli myyjän kanssa käytyjen keskustelujen sekä rakennusviraston paperintarkastelujen jälkeen puutteellinen korjaushankkeen vesi- ja viemäröintisuunnitelma, joka tapauksessamme konkretisoitui pahemman kerran.

Kyseessä oli huolimattomuus korjaustöissä. Meillä ei käytännössä ollut mahdollisuutta huomata kyseistä virhettä ostovaiheessa. Remontti maksoi meille lopulta huomattavasti, puhumattakaan arjen haitasta ja kaikesta järjestelyihin menneestä ajasta. Jouduimme asumaan sijaisasunnossa noin neljä kuukautta, ennen kuin korjaustyöt saatiin valmiiksi, omistaja avaa haitan laajuutta.

Meillä selvisi selvittelyssä lisäksi, että viemärissämme oli edelleen vanhaa betonia, joka remontin yhteydessä kaivettiin pois ja korvattiin siihen kuuluvalla muovilla. Meille tuli talon ulkopuolelle samalla pumppamo, jolla padotuskorkeuden puutteellisuus saatiin teknisesti korjattua” omistaja kertoo korjausprosessin kulusta.

Monen asian ja sattuman summa

Vahingot eivät ole useinkaan yksiselitteisiä, vaan vaikuttavia tekijöitä on useita. Ei ainoastaan vastuurajat ja omasta tontista huolehtiminen, mutta myös vesi- ja viemäriverkoston kunto tai mitä sinne on päätynyt, ovat aina tarkastelun alla.

Tukos, joka veden kellariimme pääsi puutteellisien tonttiviemäröintien läpi nostamaan, oli runkoviemärissä jonkin matkan päässä talostamme. Kohdassa oli ilmeisesti juuripaakku päässyt kasvamaan putkeen, johon oli kiinnittynyt muun muassa ihmisten viemäriin vetämiä kasvomaskeja – pato pääsi syntymään. Talomme oli ensimmäisenä linjalla, ja lopputuloksen jo tiedämme, vahingon kokenut, nyttemmin omin sanoin merkittävästi asiaan valveutuneempi kiinteistön omistaja päättää.

Vahinkotapausesimerkissä padotuskorkeuden puutteellisuus ei muutosten myötä varsinaisesti muuttunut, mutta tulevaisuuden vahinkoriski saatiin tehdyillä, merkittävillä toimenpiteillä minimoitua. Tapauksen kaltaisia tai sen laajuisia vahinkoja sattuu verrattain harvoin.

Padotuskorkeuden voi tarkistaa vesisopimuksesta tai omalta vesilaitokselta.

Vuotojen ehkäisemisen muistilista:

  • Tarkkaile vesimittarin lukemaa säännöllisesti, jotta piilovuodot havaitaan ajoissa.
  • Varmista, ettei vesimittari pääse jäätymään ja viereiset venttiilit toimivat.
  • Huolehdi, että tonttiventtiili on näkyvillä.
  • Varmista, että padotuskorkeuden alapuoliset kellaritilat on suojattu asianmukaisesti. Huolla perusvesikaivon ja kellaritilojen padotusventtiilit sekä kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot säännöllisesti.
  • Kurkista kiinteistön kaivoihin ja varmista, että salaojat eivät ole tukkeutuneet, eikä jätevesiviemäriin päädy sadevesiä.
  • Tarkista vettä käyttävien laitteiden vesi- ja viemäriliitokset sekä muista
    sulkea astian- tai pyykinpesukoneiden hanat aina käytön jälkeen.
  • Puhdista lattiakaivojen ja pesualtaiden hajulukot säännöllisesti.

Lähteet: kiinteistön omistaja, Kangasalan Vesi -liikelaitos & Vesilaitosyhdistys / VVY. Vesilaitos ei ota kantaa kirjoitettuun kiinteistönomistajan kertomaan.