Aurinkovoimala

Kangasalan Veden aurinkovoimala – kohti puhtaampaa energiantuotantoa

Kangasalan Vesi -liikelaitos rakennutti aurinkovoimalan, joka valmistui vuoden vaihteessa

Business Finland oli mukana rahoittamassa energiatehokkuusprojektia.

Aurinkoenergian hyödyntäminen on järkevä ratkaisu erityisesti sen huoltovapauden ja ympäristöystävällisyyden takia. Aurinkovoimala soveltuu erinomaisesti vedenkäsittelylaitoksen katolle ja pihamaalle, Kangasalan Veden käyttöpäällikkö Mauno Annalla kertoo hankkeesta.

Aurinkopaneelipinta-alaa on voimalassa yhteensä 645 m2. Aurinkovoimala alkoi tuottamaan sähköenergiaa virallisesti 15.4.2022, lumien sulettua pois paneelien päältä. Suurimmat tuotantokuukaudet vuonna 2022 olivat kesä- ja heinäkuu, jolloin laitos tuotti yhteensä noin 16 MWh:a sähköenergiaa. Kokonaisuudessaan kesän aikana aurinkovoimala tuotti sähköenergiaa noin 35 MWh:a. Määrä vastaa noin 6,5 %:n osuutta Raikun vedenottamon energian kulutuksesta. Tänä vuonna aurinkoenergialla tuotettu sähköenergia vähensi CO2-päästöjä yhteensä noin 13 500 kg.

Kuva: Aurinkovoimalan sähköenergian tuotto kuukausittain vuonna 2022.

Aurinkosähköjärjestelmien elinkaari on kasvanut uuden teknologian ansiosta jopa 25 vuoteen

Investoinnin myötä voimme säästää parhaimmillamme 15 vuoden sähköt, ympäristöä säästäen. Nykyisessä sähköenergian markkinatilanteessa, jonka seurauksena sähköenergian hinta on kallistunut merkittävästi, tulee aurinkovoimalan takaisinmaksuaika lyhenemään muutamilla vuosilla. Tällä hetkellä seuraamme mielenkiinnolla, mihin sähköenergian hinta tulevaisuudessa kehittyy, Annala kuvailee.

Aurinkovoimala ei ole tuottanut ihan yhtä paljon sähköenergiaa kuin toimittajan simuloineissa oli osoitettu. Tähän vaikuttivat muutamatkin asiat, kuten lumesta johtunut, vasta huhtikuussa alkanut sähköntuotanto. Lisäksi alueen puusto varjosti maa-asennettuja paneeleja luultua enemmän. Silti tulokset ovat hyvät. Tulevaisuudessa asennamme aurinkovoimaloita mahdollisesti myös muihin vesilaitoksen isompiin kohteisiin, Annala päättää.

Aurinkovoimala tarjoaa puhtaamman energiantuotantomuodon, joka tukee vahvasti Kangasalan kaupungin kestävän kehityksen strategiaa.