Asiakaspalvelu ja tyytyväisyystutkimus

Vesilaitoksen asiakaspalvelu nyt entistä tietoturvallisempaa – asiakastyytyväisyys­tutkimuksesta kerättiin jälleen arvokasta palautetta.

Kangasala on kasvanut ja kasvaa väkiluvultaan jatkuvasti

Tällä hetkellä Kangasalla on asukkaita lähes 32 500. Etenkin uudisrakentamisen myötä vesi- ja viemäriverkostoon liittyjiä tulee jatkuvasti lisää, mikä näkyy etenkin asiakaspalvelussa – erilaisten sopimusten valmistelu on jatkuvaa työtä.

Kysynnän lisääntyessä asiakastietojärjestelmää kehitetään koko ajan, jotta se pystyy palvelemaan alueen asiakkaita yhä sujuvammin ja laadukkaammin. Viimeisin isompi ja merkittävä kehitysaskel on ollut, kun käyttöön on saatu väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-palvelu, joka tarjoaa tietoturvallisen ja automatisoidun väylän ilmoitusten tekemiselle oli kyseessä esimerkiksi:

vesilaitoksen verkoston liittymishakemus tai

omistajan tai maksajan vaihdosta aiheutuva sopimusmuutos.

Ilmoitusten ja sopimusmuutosten tekeminen onnistuu edelleen myös perinteisemmän, joko tietokoneella tai tulostettuna käsin täytettävän lomakkeen kautta. Lomakkeen voi toimittaa vesilaitokselle henkilökohtaisesti tai lähettää joko postissa tai sähköpostin liitteenä.

 

Lue aiheesta lisää ja tutustu tarkempiin ohjeisiin Kangasalan Veden asiakkaille tarkoitetulta sivulta:

https://www.kangas­alanvesi.fi/asiakkaalle/

Asiakastyytyväisyystutkimuksesta arvokasta palautetta tukemaan kehitystä

Tänä vuonna toteutettu, kahden vuoden välein teetettävä, asiakastyytyväisyystutkimus kokosi jälleen kattavasti palautetta alueen vedenkäyttäjiltä – palaute on Vesilaitokselle ensiarvoisen tärkeää, onhan vesi meille kaikille yksi elinehdoista. Tuoreen palautteen pohjalta pystymme kehittämään toimintaamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita entistä paremmin.

Yleisellä tasolla Vesilaitoksen toimintaan, palveluun ja veden laatuun sekä toimintavarmuuteen ollaan tyytyväisiä. Tutkimuksen kautta saadut yleiset arvosanat ovat säilyneet hyvällä tasolla viimeiseen tutkimukseen verrattuna.

Kehityskohtina ja huomioina esille nousivat tänä vuonna muun muassa järjestelmien etäluettavuus sekä muu automatisointi, verkkosivut, asiakaspalvelun tavoitettavuus ja nopeus, vesi- ja viemäriverkostojen kunto, Vesilaitoksen ympärivuotisempi näkyvyys, monipuolisempi tiedottaminen ja hinta. Kerätty palaute pyritään ottamaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä.

Vaikka kevyitä hintakorotuksia on ensi vuodelle tulossa, huomioitavaa on esimerkiksi se, että vesimaksujen yhteydessä maksettavat ja kertyvät tulot menevät suoraan vesihuollon käyttöön, eikä tulot hajaannu muualle. Käytännössä se, mitä vedestä kokonaisuudessa maksetaan, toimii täysimääräisenä kehittämiskassana laadukkaan ja toimivan vedenjakelun ylläpitämiseksi.

Päällimmäisenä toiveena tutkimus kertoi, että asiakkaillemme tärkeintä on myös jatkossa pystyä saamaan laadukasta vettä ilman käyttökatkoja, ja että palvelun laatu pysyy hyvällä tasolla. Tähän Vesilaitos pyrkii niin nyt kuin tulevaisuudessakin, kehittäen ja kehittyen muutenkin muuttuvan maailman mukana.